Privaatsuspoliitika

Vastutaja: Andri-Peedo talu OÜ 

Reg-kood : 12054892

Nõmme, Kimalasõ küla, Misso vald, 65007

+372 520 7745

Käesolev Privaatsuspoliitika annab infot selle kohta, kuidas ja milleks Andri-Peedo talu OÜ kodulehe külastajate andmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on tagada klientide privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades Andri-Peedo talu OÜ-le kuuluvat veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitikas.

Privaatsuspoliitika ja küpsised kodulehel on kehtiv alates 25.05.2018.

Milliseid andmeid Andri-Peedo talu OÜ kogub ning milleks neid kasutatakse?

Üldjuhul kogume teie isikuandmeid otse teilt, mis tähendab, et olete meile need andmed vabatahtlikult esitanud, et saada teatud tooteid või teenuseid või sõlmida meiega leping. Mõnikord võime koguda teie kohta andmeid teiega otseselt seotud isikutelt – näiteks kui teie ettevõtte juht on andnud meile teie kui kontaktisiku kontaktandmed.

Küpsised

Andri-Peedo veebileht korjab ja salvestab küpsiseid eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused (näiteks kasutatav kirjasuurus, suhtluskeel, arvuti asukoht, seadmeinfo, enim külastatud veebilehed / aadressid jms info), et pakkuda kliendile veebisirvija sujuvamat tegutsemist. Antud informatsiooni kasutatakse analüütlistel eesmärkidel ja ei seostata isikuandmetega.

Taolised küpsised aitavad meil suunata Teile ka reklaami, mida näete Facebook’i ja Google’i võrgustikes.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. 

Kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad Teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Võrgulehed kasutavad neid näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat võrgulehte külastades iga kord sisse logima. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Teie isikuandmete jagamine, säilitamine ja turvalisus

Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui on sõlmitud vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest.

Teie isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need.

Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  •    avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  •    nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  •    nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  •    nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@andri-peedo.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Lisainfo

Andri-Peedo talu OÜ  võib privaatsuspoliitika tingimusi ühepoolselt muuta, et kindlustada meie vastavus seadustele ja/või küpsiseid puudutavatele üldiselt tunnustatud tavadele. Käesolevale privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.