Kampaaniad

Meie erinevad tarbijakampaania reeglid on kirjas just sellel leheküljel. 🙂

28.11.2022 – 31.01.2023 Kampaania “Osta digikits ja võida SULA!” reeglid

Alates 23.12.22 tühistasime/lõpetasime kampaania. Ostjate vahel loositi peaauhind välja vastavalt kampaania reeglitele.

Andri-Peedo talu OÜ digikitsede (NFT’de) „Osta digikits ja võida SULA!“ tarbijakampaania ametlikud reeglid. „Osta digikits ja võida SULA!“ tarbijamängu (edaspidi nimetatud kampaania) ametlikud reeglid digikitsede müügikäibest saadud tulust 14% suuruse summa ja teiste auhindade võitmiseks:

 1. Alates 28.11.2022 kuni 31.01.2023 toimub Andri-Peedo talu OÜ digikitsede (NFT-de) „Osta digikits ja võida SULA!“ tarbijakampaania, mida korraldab Andri-Peedo talu OÜ asukohaga Andri-Peedo talu, Nõmme, Kimalasõ küla, Misso vald, 65007 (edaspidi korraldaja) ning mille raames saab veebikeskkonnast app.ignium.io vähemalt 100 € eest Andri-Peedo talu digikitse(sid) ostes osaleda peaauhinnna ehk 14% suuruse osa kõigi kampaania jooksul müüdud digikitsede müügikäibest (võimaliku maksimumsummaga 9338 €) ja väiksemate auhindade (3x 100 € väärtuses ise valitud Andri-Peedo talu juustusid; 5x 3,5kg Andri-Peedo vähemalt 2 kuud laagerdunud kitsejuustu kera Caporale; 5x Andri-Peedo kinkekarpi „Veinisõber“ väärtuses 45 € (alaealisele võitjale asendatakse vein alkoholivaba joogiga)) loosimises.
 2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud kampaania korraldaja käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Andmed kustutatakse kuu aja jooksul peale tarbijakampaania lõppu.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb end esmalt registreerida ignium.io lehel ja osta ajavahemikul 28.11.2022 kuni 31.01.2023 ükskõik millistest allpool loetletud NFT digikitsedest koosnev vähemalt 100 € väärt NFT või nende kogum ja hoida see enda igniumi kontol ehk omandis auhindade välja loosimiseni:
 • Kitsetall (50 €) – 0,5 piletit
 • Digikits (100 €) – 1 pilet
 • Karja eestvedaja (500 €) – 5 piletit
 • Karja liider (2000 €) – 20 piletit

Vaata kitsede erinevusi tutvustuslehel (vajuta EXPAND, et näha võrdlust) https://app.ignium.io/companies/6b8964b6-ff0d-477c-86ac-a9259ae90fbc

 1. Loosimises osalemiseks tuleb omandada NFT kits(esid) vähemalt 100 € väärtuses. Iga 100 €, mille eest digikits on soetatud loeb ühe loosipiletina. Näiteks: Kui ostad ühe karja eestvedaja, osaled loosis viie piletiga. Pileteid on saadaval kokku 667 tükki. Loosimine leiab aset 01.02.2023 või niipea kui kogu NFT-kitsede inventar on läbi müüdud.
 2. Kampaanias ei tohi osaleda Andri-Peedo talu OÜ, Ignium OÜ ja teiste kampaania korraldamisega seotud olnud isikud ja nende perekonnaliikmed.
 3. Auhindade võitjate nimesid võidakse avalikustada kodulehel www.andri-peedo.ee, app.ignium.io, Andri-Peedo e-kirjas, Facebooki ja Instagrami lehel.
 4. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses auhindadelt ette nähtud maksud.
 5. Kampaanias osalejate isikuandmed säilitab korraldaja kuni 31.05.2022. Isikuandmeid ei esitata kolmandatele osapooltele ja neid kasutatakse vaid võitjate väljaloosimiseks ning nendega kontakteerumiseks.
 6. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) korral või kampaania reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejatele otsekohe kodulehel www.andri-peedo.ee, app.ignium.io, Andri-Peedo e-kirjas, Facebooki ja Instagrami lehel.
 7. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 8. Kõik kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbiviiva ettevõtte aadressil: Andri-Peedo talu OÜ, Nõmme, Kimalasõ küla, Misso vald 65007, märksõnaga “Andri-Peedo-Ignium tarbijamäng 2022-23“, hiljemalt 28.02.2023.